Helpline:71 774 5609
(Helpline open Mon-Fri 7:00 a.m. – 7:00 p.m.)
iShared Services Center
for entities
from the Kaczmarski Group

Contact with us

Grupa

decorative image

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851, NIP: 8951794707, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, wpłacony w całości.


Rzetelna Firma Sp. z o. o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000409767, NIP: 8952011009, kapitał zakładowy 5.000.00 zł


Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456, NIP: 8951643411, kapitał zakładowy 20 000 000 zł, wpłacony w całości


Kaczmarski Inkasso Sp. j.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000881988, NIP: 8952012173, Suma komandytowa 600 000 zł


Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000712311, NIP: 8952178583, kapitał zakładowy 5.000,00 zł


Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, NIP: 8990206028


Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010, NIP: 8952024779


Kaczmarski Group sp. j.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000880153; NIP: 8952053350, wkłady wspólników 50 000 000 zł


Kaczmarski  Group Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000512638, NIP 8952031549, kapitał zakładowy 80 000 zł


Martin Official Com Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000418601, NIP: 8952012606,  kapitał zakładowy 5 000 zł


Martin Official Com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000492347, NIP: 7543079191


Transparent Data Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Poznaniu i adresem: 60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 27/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000698859, NIP 9721245297


Transparent Data Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu i adresem: 60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 27/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000683858, NIP 7831760800, kapitał zakładowy 5 000 zł.


Easy Check Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000813091, NIP: 8952211524, kapitał zakładowy 850 000,00 zł


EASYinsure Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000744380, NIP: 8952192956, REGON: 381013680