Helpline:71 774 5609
(Helpline open Mon-Fri 7:00 a.m. – 7:00 p.m.)
iShared Services Center
for entities
from the Kaczmarski Group

Contact with us

This site uses cookies. Find out more on the cookies we use, their purpose, and the way to protecting your privacy in our Privacy policy.
I agree

Grupa

decorative image

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851, NIP: 8951794707, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, wpłacony w całości.


Rzetelna Firma Sp. z o. o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000409767, NIP: 8952011009, kapitał zakładowy 5.000.00 zł


Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456, NIP: 8951643411, kapitał zakładowy 20 000 000 zł, wpłacony w całości


Kaczmarski Inkasso Sp. j.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000881988, NIP: 8952012173, Suma komandytowa 600 000 zł


Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000712311, NIP: 8952178583, kapitał zakładowy 5.000,00 zł


Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, NIP: 8990206028


Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010, NIP: 8952024779


Kaczmarski Group sp. j.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000880153; NIP: 8952053350, wkłady wspólników 50 000 000 zł


Kaczmarski  Group Sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000512638, NIP 8952031549, kapitał zakładowy 80 000 zł


Martin Official Com Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000418601, NIP: 8952012606,  kapitał zakładowy 5 000 zł


Martin Official Com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000492347, NIP: 7543079191


Transparent Data Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Poznaniu i adresem: 60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 27/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000698859, NIP 9721245297


Transparent Data Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu i adresem: 60-835 Poznań, ul. Mickiewicza 27/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000683858, NIP 7831760800, kapitał zakładowy 5 000 zł.


Easy Check Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000813091, NIP: 8952211524, kapitał zakładowy 850 000,00 zł


EASYinsure Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000744380, NIP: 8952192956, REGON: 381013680